PRIRODA

Četiri vegetacijska područja i dva izrazito reljefna (do 600 metara i iznad 600 metara nadmorske visine) te područja bogata riječnim tokovima, jezerima i podzemnim vodnim izvorima izravno utječu na raznolikost i osnovne karakteristike prirode i prirodnih staništa. U prostoru se smjenjuju ravnice, blage riječne doline, uzdignuti brežuljci te gorja i visoke gore.

Ako se gleda površina u cjelini, tada bi se priroda mogla svrstati u nizinsku, gdje prevladavaju šume plemenitog hrasta, močvare i ribnjaci, jezera i veliki kompleksi pod pašnjacima s pripadajućim svijetom flore i faune. Međutim, povijesno nesiguran kraj za život – kojim su prolazile glavne migracijske i vojne komunikacije s istoka na zapad te sjevera na jug – doveo je do toga da su ljudi, tijekom tisućljeća, svoja staništa pozicionirali uglavnom u višim predjelima gorja, te su krčenjem šuma stvorili jedinstven krajolik, čak i u europskom okruženju, slikovitih proplanaka, šumskih oaza, vinogradarskih područja i gorskih pašnjaka. Danas se lokacije na tim prostorima, pola sata vožnje od grada Zagreba, čine gotovo nestvarnim. Osobito se ističe endemični prostor Crne mlake, jedinstven ornitološki rezervat u Europi, stanište preko 200 vrsta stalnih i migracijskih ptičjih vrsta, a udaljen nepunih desetak kilometara od žumberačkih šuma.

Na prostoru županije vidljivi su i prepoznatljivi i elementi flore i faune nekad bogatih stepskih područja srednje Europe, danas pred izumiranjem. Mnoge životinjske vrste koje susrećemo na ovom prostoru u drugim su europskim zemljama nestale ili su ugrožene. Na ovom području obitava nekoliko desetaka vrsta ptica, zatim čaplje, žličarke i crne rode, dabar, vidra, livadni leptiri, te planinski orlovi, štekavci i kliktaši, kao i druge vrste životinja i kukaca. Bogatstvo svijeta gljiva u šumama Plešivice, Medvednice, Vukomeričkih gorica, Žumberka, Prigorja i moslavačkih brežuljaka teško je usporedivo s bilo kojim drugim područjem u Hrvatskoj.

Veliko bogatstvo podzemnih voda važno je ne samo za gospodarstvo, već predstavlja simbol i primjer kako se, uz pravilan odnos prema prirodnim resursima te životom u skladu s prirodom, može živjeti na načelima održiva razvoja.

Iako ponekad s jutarnjim izmaglicama i mirom nad vodenim površinama djeluje uspavano, na ovom području buja život, koji prostor županije čini idealnim za potpuni užitak u ljepotama prirode.